مقاله 2022 کیفیت توان:طراحی سیستم معاملات انرژی نظیر به نظیر در مدیریت انرژی

۳۵,۰۰۰ تومان

 عنوان انگلیسی

Design of peer-to-peer energy trading in transactive energy management for charge estimation of lithium-ion battery on hybrid electric vehicles

    ترجمه

طراحی سیستم معاملات انرژی نظیر به نظیر در مدیریت انرژی تراکنشی برای برآورد میزان شارژ باتری یون لیتیوم برروی خودروهای الکتریکی هیبریدی

ترجمه مقاله به صورت ورد و کاملا مرتب می باشد.
(ترجمه شکل ها و جداول به صورت کاملا مرتب)

سال انتشار مقاله 2022

مقاله مناسب برای درس کیفیت توان،قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت

دانلود رایگان مقاله 2022کیفیت توان با ترجمه

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درس کیفیت توان با ترجمه فارسی،
دانلود رایگان مقاله انگلیسی2022درس کیفیت توان با ترجمه،
دانلود رایگان مقاله درس کیفیت توان،
دانلود رایگان مقاله انگلیسی 2022 در مورد کیفیت توان با ترجمه فارسی،

دانلود رایگان مقاله 2022کیفیت توان با ترجمه

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درس کیفیت توان با ترجمه،
دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد کیفیت توان با ترجمه،
دانلود رایگان مقاله برای درس کیفیت توان با ترجمه،
دانلود رایگان مقاله انگلیسی درس کیفیت توان با ترجمه فارسی،
دانولد رایگان مقاله در مورد درس کیفیت توان با ترجمه فارسی

دسترسی به تمام مقالات

مقاله 2022 کیفیت توان

 عنوان انگلیسی

Design of peer-to-peer energy trading in transactive energy management for charge estimation of lithium-ion battery on hybrid electric vehicles

    ترجمه

طراحی سیستم معاملات انرژی نظیر به نظیر در مدیریت انرژی تراکنشی برای برآورد میزان شارژ باتری یون لیتیوم برروی خودروهای الکتریکی هیبریدی

ترجمه مقاله به صورت ورد و کاملا مرتب می باشد.
(ترجمه شکل ها و جداول به صورت کاملا مرتب)

سال انتشار مقاله 2022

مقاله مناسب برای درس کیفیت توان،قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت

مقاله 2022 کیفیت توان،دانلود رایگان مقاله 2022کیفیت توان با ترجمه

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درس کیفیت توان با ترجمه فارسی،
دانلود رایگان مقاله انگلیسی2022درس کیفیت توان با ترجمه،
دانلود رایگان مقاله درس کیفیت توان،
دانلود رایگان مقاله انگلیسی 2022 در مورد کیفیت توان با ترجمه فارسی،

دانلود رایگان مقاله 2022کیفیت توان با ترجمه

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درس کیفیت توان با ترجمه،
دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد کیفیت توان با ترجمه،
دانلود رایگان مقاله برای درس کیفیت توان با ترجمه،
دانلود رایگان مقاله انگلیسی درس کیفیت توان با ترجمه فارسی،
دانولد رایگان مقاله در مورد درس کیفیت توان با ترجمه فارسی

دسترسی به تمام مقالات